Läs det här innan du väljer att stödja rosa bandet. 
“Rosa bandet och cancerforskning

Att se bedrägeriet är ditt enda skydd av Sherrill Sellman, ND

Varje oktober sedan 1985, syns rosa bandet, som är symbolen för den nationella Bröstcancermedvetenhetenhets månaden (NBCAM), överallt.

Det visas tydligt på TV-annonser, affischer och i damtidningar. Kvinnor fäster stolta Rosa Bandet på sina blusar. Rosa Bandet har blivit synonymt med stöd, mod och omtanke.

Under National Bröstcancermedvetenhethets månaden, görs mängder av fundraising projekt, vandringar, promenader och andra projekt som samlar över hundra miljoner dollar mot målet att erövra bröstcancer. Högprofilerade företag som Avon, Lee Denim, Revlon, Ford och Yoplait yoghurt engagerar sig genom att donera en mycket liten andel av sina vinster från utsedda varor eller tjänster. Den överlägset största organisationen i samband med NBCAM och den med den högsta profilen är Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, som har varit enormt framgångsrikt i sponsring med hundra fundraising löpningar som engagagerar över 1,5 miljoner deltagare världen över.

Bröstcancer är den moderna tidens epidemi (vad som brukade vara en frekvens med en av tjugo är nu en av nio i Kanada och en av åtta i USA) med uppskattningsvis 21.200 kanadensiska kvinnor som diagnostiseras med sjukdomen i år. Tragiskt nog kommer 5.200 av dessa kvinnor dö av denna sjukdom. Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i Kanada och förekomsten fortsätter att stiga med två procent varje år.

Så låt oss alla vara med, ta på löparskorna, visa stolt upp våra rosa band, och sätt igång, eller hur? Vänta en minut. Innan du låter dig påverkas av denna känslomässigt hysteriska inbjudan att ta till vapen, är det något du måste veta.

Vem ligger bakom Rosa Bandet?

Primärt sponsras NBCAM av den farmaceutiska jätten AtraZeneca, tidigare Zeneca innan sammanslagningen med svenska läkemedel Astra,som ägs av Imperial Chemical Industries (ICI). ICI är en ledande internationell tillverkare av industriella kemikalier och cancerframkallande bekämpningsmedel. ICI tillverkar en plast klorid ingrediens, polyvinyl, som har direkt samband med bröstcancer och bekämpningsmedlet acetoklor och dessa klassificeras av Naturvårdsverket som “förmodligen cancerframkallande för människor.”

AstraZeneca tillverkar även bekämpningsmedel, herbicider och fungicider. ICI och AstraZenecas kemiska fabriker släpper dagligen ut potentiella cancerframkallande föroreningar i miljön. Och på toppen av sina lönsamma investeringar, äger AstraZeneca också Salick Health Care, ett helägt dotterbolag till AstraZeneca, som erbjuder konsulttjänster, och hanterar driften av ett flertal omfattande anläggningar inom cancervården i hela USA.

Det är en öronbedövande tystnad av alla NBCAM program när det gäller att berätta för kvinnor om cancerframkallande ämnen i miljön. Tänk …om det verkligen blev allmänt känt att AstraZenecas kemiska produkter och fabriker direkt bidrog till bröstcancer-epidemin, skulle det säkert smutsa deras väloljade PR-kampanj.

Många experter förutspådde för decennier sedan att en utbredd användning av syntetiska kemikalier skulle öka antalet cancerfall. Från 1940 till 1980-talet, släpptes miljarder ton giftiga kemikalier ut i miljön. Dessa giftiga tidsinställda bomber finns nu i allt och överallt.

Forskare vid International Association for Breast Cancer Research´s 23: e kongress rapporterade under 2001 (Breast Cancer Research, 2001) att klorbaserade kemikalier är kopplade till bröstcancer-epidemin. Deras resultat visade att kvinnor med de högsta koncentrationerna av klorbaserade bekämpningsmedel i blodet och fettet har fyra till 10 gånger högre bröstcancerrisk än kvinnor med lägre koncentrationer.

Tyvärr är de ovedersägliga bevisen för sambandet mellan kemiska föroreningar och bröstcancer inte accepterade av Breast Cancer Society of Canada. I själva verket hävdar deras litteratur att orsaken till bröstcancer är okänd och att bröstcancer inte kan förebyggas. Även om samhället erkänner att 70 procent av kvinnorna med diagnosen bröstcancer inte har en känd livsstil eller genetiska riskfaktorer verkar Breast Cancer Society inte se kopplingen till miljögifter. De definierar förebyggande helt enkelt som tidig upptäckt och diagnos.

Samuel Epstein, MD, professor i arbets-och miljömedicin vid University of Illinois School of Public Health, har kritiserat cancer etablissemanget. 
“Under de senaste decennierna har förekomsten av cancer eskalerat till epidemiska proportioner samtidigt som vår förmåga att behandla och bota de flesta cancerformer är praktiskt taget oförändrad.”
Dr Epstein noterar att “bortsett från tobakens viktiga roll, finns det betydande och långvariga bevis att denna cancer-epidemi länkas till ofrivillig och undviklig exponering för industriella cancerframkallande ämnen i luft, i vatten och och på arbetsplatser och i konsumentprodukter. Icke desto mindre är prioriteringarna som National Cancer Institute och American Cancer Society snävt är fixerade vid hur skadan kan kontrolleras – diagnos och behandling – och på grundläggande molekylär forskning, med relativ likgiltighet inför att kunna förebygga. Oro över denna obalans förvärras ytterligare av allvarliga frågor med intressekonflikter i samband med mångmiljarddollar-cancerläkemedelsindustrin. “

Giftiga Behandlingar

Kanske kan vi förlåta AstraZeneca´s engagemang med cancerframkallande kemikalier, eftersom det forskat och patenterade den mest populära behandlingen mot bröstcancer, Tamoxifen (försäljning som gick upp till $ 573.000.000 per år i hela världen). Eller, kanske inte.

I maj 2000 blev tamoxifen listad som en “känd carcinogen” av National Toxicology Program av den amerikanska regeringen. Man fann att Tamoxifen ökade förekomsten av livmoder, lever, mage, och kolorektal cancer. Dessutom ökade tamoxifen risken för stroke, blodproppar, ögonskada , klimakteriebesvär och depression.

Även Tamoxifen´s roll att förebygga bröstcancer kan ifrågasättas. Medan en studie visar att Tamoxifen kanske minskar förekomsten av kontralateral bröstcancer (förekommer i motsatt bröst) hos kvinnor i förkllimakteriet, hittade en annan studie publicerad i Journal of National Cancer Institute (2001) att Tamoxifen inte bara misslyckats med att minska kontralateral cancer i dessa kvinnor utan faktiskt ökade förekomsten av sjukdomen.

År 1998 var Susan G. Komen Foundation den enda nationella bröstcancer grupp som godkände Tamoxifen som en förebyggande behandling för friska kvinnor som tillhörde en högriskgrupp, trots att inga avgörande bevis fanns för dess skyddande effekter. De flesta andra bröstcancer grupper motsatte sig häftigt detta beslut. Kan det faktum att Komen stiftelsen har nära band med Tamoxifen tillverkaren, AstraZeneca – vilket ger utbildningsbidrag till stiftelsen – något att göra med sin position? Och är kvinnor de som drar fördel av detta eller blir dom brickor i ett sådant insnärjt företagsengagemang?

Mammografi: risken för strålning

Eftersom NBCAM spin-läkarna hävdar att bröstcancer är “helt enkelt inte är en sjukdom som kan förebyggas,” har fokus skiftats till tidig upptäckt. Kvinnor uppmuntras nu att få sin årliga mammografi. Tidigare rekommenderas screening endast till kvinnor över 50 års ålder. Nu riktar kampanjen sig till 40-åringar och även till kvinnor så unga som 25. Emellertid, att upptäcka bröstcancer med mammografi är inte detsamma som att skyddas mot bröstcancer. Det är verkligen inte förebyggande.

Frågor höjs om värdet av mammografi. Mammogram är en röntgen. Det enda bekräftade orsaken till cancer, enligt American Cancer Society, är strålning. Och när det gäller strålning, finns det ingen säker exponeringsnivå.

I mer än 20 år har Dr John Gofman publicerat studier av riskerna med låg nivå strålning. Genom sin forskning, har Dr Gofman samlat tillräckliga bevis för att koppla medicinsk strålning som den huvudsakliga orsaken till det växande andelet dödsfall i cancer i USA under nittonhundratalet.

Dr Samuel Epstein instämmer. “Det finns tydliga bevis”, skriver han, “att bröstet, särskilt hos kvinnor i förklimakteriet, är mycket känsligt för strålning, och man uppskattar en ökad risk med upp till en procent för varje RAD (absorberad strålningsdos) enhet för röntgen exponering . Även för lågdos exponering av två RAD eller mindre, kan denna exponering öka snabbt för kvinnor som har en årlig mammografi.”

Medan fördelarna med mammografi frikostigt har prisats i årtionden, har information om strålningens nackdelar, särskilt dess koppling till bröstcancer, sällan erbjudits. I själva verket har inga försök eller undersökningar någonsin genomförts på mammografins säkerhet, särskilt när den använts långsiktigt och på kvinnor i förklimakteriet.

År 1995 publicerades en studie i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet. Där rapporterades att sedan mammografiscreening infördes har förekomsten av duktal cancer in situ (DCIS), vilket motsvarar 12 procent av alla bröstcancerfall, ökat med 328 procent – och 200 procent av denna ökning hänförs till användningen av mammografi. Sedan starten av omfattande mammografiundersökningar, har ökningen för kvinnor under 40 år gått upp över 3.000 procent.

Cancer-screeningprogrammen bygger på antagandet att “tidig upptäckt räddar liv.” Men år 2000, visade en långsiktig kanadensisk studie på många kvinnor att den årliga mammografin var inte mer effektiv för att förhindra dödsfall till följd av bröstcancer för kvinnor i 50-årsåldern än periodiska läkarundersökningar. En studie som publicerades i den ansedda Journal of American Medical Association (1999) uppgav att mammografi ger störst potentiell nyttan för kvinnor i åldrarna 50 och 69 år. Att lägga till den årliga mammografin till den fysiska undersökningen hade inte någon inverkan på antal överlevnare i bröstcancer. Mindre cancer kan upptäckas, men slutligen, var dödligheten densamma.
Mammografi är screening verktyg, inte diagnostiska tester, som ofta leder till onödiga bröst biopsier. Enligt Merck Manual, för varje fall av bröstcancer som diagnostiseras varje år, får från fem till 10 kvinnor i onödan genomgå en smärtsam bröst biopsi. 
Mammografi kan faktiskt öka risken för att utveckla bröstcancer och öka risken för spridning eller metastaserande i befintlig tumör.

Det finns dock en överlägsen screening teknik kallad digital infraröd termografi (DIT), som är i stånd att upptäcka bröstcancer mycket tidigare, eftersom det kan avbilda de tidiga stadierna av angiogenes som en “hot spot”. Angiogenes är bildandet av en direkt försörjning av blod till cancerceller, ett nödvändigt steg innan de kan växa till större tumörer. DIT är säker, icke-toxisk, icke-invasiv samt smärtfri. Det kan också upptäcka avvikelser fem till tio år innan de upptäcks av mammografi eller en fysisk undersökning.
Det borde inte komma som någon överraskning att säkrare och mer effektiva screening tekniker som termografi kraftigt har blivit attackerade av NBCAM organisationerna.

Så allt rabalder som kommer varje oktober och som mobilisera kvinnors delaktighet och hårt förvärvade pengar undanröjer verkligen mycket lite orsakerna till denna förödande sjukdom. Istället har de stora cancer organisationerna och förtag en dolda agenda som utnyttjar dessa kvinnors målmedvetenhet och goda avsikter för att sprida sina giftiga läkemedelsbehandlingar, farliga diagnostiska verktyg och miljögifter.

NBCAM är den PR-uppfinning till stora förorenare som faktiskt sätter kvinnor i positionen av att vara ovetande allierade till just de människor som gör dem sjuka.

Tänk utanför Rosa

Kvinnor kan göra en egen insats för att eliminera bröstcancer. Bröstcancer epidemin är inte något stort mysterium. Orsakerna till cancer är redan kända: giftig kost, giftig livsstil, giftiga känslor, giftiga miljöer, giftiga kemikalier, giftiga läkemedelsbehandlingar och giftig diagnostik. När det gäller den Nationella Bröstcancermedvetenhetmånaden måste kvinnor i stället investera sin tid, energi och pengar i projekt, ideér och behandlingar som verkligen skapar förändring.

Ett alternativ insats är Rachel Carson Dag, som hålls varje år den 27 maj, födelsedagen av denna berömda miljöaktivist. Det firas i Kanada som ett sätt att utöva påtryckningar mot kända miljö-cancerframkallande ämnen, däribland PVC, strålning, bekämpningsmedel, dioxiner och klor.

Istället för att låta stora företag eller andra kapitalintressen definiera dagordningen, kan National Bröstcancermedvetenhetmånaden faktiskt vara en kraftfullt tid att utbilda, väcka och stärka kvinnor till de verkliga orsakerna, förebyggande åtgärder, och effektiva botemedel för bröstcancer.

Om du vill vara med till att hitta en lösning, välj sättet noggrant.

Alternativa bröstcancer Åtgärder

Rachel Carson Day (healthybreastprogram.on.ca) 
Breast Cancer Research and Education Fund (breastcancerref.org/home.shtml) 
Women’s Healthy Environments Network (whenvironments.ca) 
Digital Infrared Thermography (medthermonline.com, thermascan.com)

Om författaren
Sherrill Sellman, ND, är författare till Hormon Heresay: Vad kvinnor måste veta om deras hormoner (Getwell International, 2000) och vad kvinnor måste känna att skydda sina döttrar från bröstcancer (Getwell International, 2004).”

Jag har spridit detta vidare, gör du det oxå!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s